Hundens revirtänk

En hund tänker inte riktigt som vi gör när det kommer till ens hem. I de vilda har vargarna olika områden som de markerar genom att kissa så att andra vargar ska veta att det är deras område. Hundar tänker ungefär likadant men eftersom det ofta befinner sig många hundar inom samma område markerar flera hundar deras revir på samma ställe. Därför fungerar deras revirmarkeringar mer som ett visitkort för att berätta att de varit där istället för att markera att detta området är deras. Det är likt vargarnas revirmarkeringar men ändå olikt.

En bit av vargen kvar

Trots att hundar har genom åren vant sig vid att dela revir med andra hundar är de fortfarande mycket medvetna om var gränserna går. Detta kan liknas vid olika zoner med olika betydelser. Är man bra på att läsa av en hunds kroppsspråk kan man avläsa på hunden vilken zon den är i beroende på hur den beter sig. De olika zonerna som hunden befinner sig i är det egna reviret, andra hundars revir och neutral mark där flera hundar träffas och umgås. Hunden domesticerades flera tusen år sen och anpassat sig till att bo med människor men man har sett att vargen ändrar beteende igen i takt med att den, och andra hunddjur upptäcker hur lätt det kan vara att bo nära människor och ha ständig tillgång till föda.

Hundens olika zoner

I sitt egna revir är hunden tuffare och har mer självförtroende än utanför. Viljan att försvara sitt revir gör att de beter sig mer kaxigt än om de befinner sig på neutral mark. Men kommer den kaxiga hunden in i något annat revir så kan den börja bete sig undergivet eller försiktigt. Det behöver inte ens finnas en hund synlig utan det räcker med den andra hundens lukt. Den tredje zonen som hundar befinner sig i är de neutrala zonerna. Det är ställen där ingen hund bor som till exempel parker, gångvägar eller i skogen. Här kan hundar umgås utan att bråk uppstår trots att hunden är aggressiv i sitt egna revir. Ibland måste hunden dock byta revir när dess ägare ska flytta. Då krävs det en bra flyttstädning Lund.