Av vilka anledningar importeras hundar?

Det blir vanligare och vanligare att importera hundar från andra länder. Vissa hundar har i sitt hemland blivit övergivna eller misshandlade, och tas in på hundhem för att sedan exporteras till Sverige som husdjur. Den vanligaste anledningen till att man importerar hundar till Sverige är dock att man vill använda dem i tävlings- och utställningssyfte, och i förlängningen också som avelshundar. Det finns mycket regler och lagar som måste tas i beaktande när man transporterar djur mellan olika länder, inte minst för att minimera risken för spridande av smittor och sjukdomar.

Många fördelar med import av hund

Många något större uppfödare har någon gång gått igenom processen av att importera en avelshund till Sverige. Anledningen är oftast att man är ute efter en speciell blodslinje eller egenskap, som är svår att hitta i det egna landet. Ofta satsar man på att importera valpar vars föräldrar har visat sig mycket framgångsrika inom utställning eller annan tävling. Detta beror på att det kan vara kostsamt att importera en hund, och man vill ha så god chans som möjligt att importera en bra individ. Generellt sett anses det positivt för rasen i stort att hundar importeras, då man får in nya linjer i avelsbasen och risken för släktskap mellan hundarna minskar.

Viktigt att tänka på vid import av hund

Det finns vissa saker som är viktiga att ta i beaktande vid import av hund. Först och främst är det viktigt att säkerställa att uppfödaren är pålitlig och behandlar hundarna väl. I många andra länder finns det inte så stränga regler för djurskydd som i Sverige, vilket innebär att hundarna kan ha fötts och fått växa upp utomhus, i växthus eller i hundgårdar helt utan mänsklig kontakt. Det kan också vara viktigt, när valpen ska importeras till Sverige, att kontrollera vilka lagar som gäller för export och import i både födelselandet och Sverige. Ofta är det stränga lagar gällande avmaskningar, vaccinationer och karantän. Import av hundar är i längden fördelaktig för rasen även om det tar tid och resurser.