Hundar i samhällets tjänst

Hunden kallas för människans bästa vän av en anledning, den har nämligen en fantastisk förmåga att underlätta vardagen för många människor. Förutom att många hundar gör stor nytta bara genom att vara sällskap i familjer, finns det även många hundar som jobbar professionellt. Några av yrkesgrupperna som använder hund i tjänsten är bland annat polisen, tullen, olika vaktbolag, försvarsmakten, kriminalvården och på senare tid har det även blivit vanligt med hundar inom sjukvården. Inte minst gör servicehundar en stor insats för de som är blinda, har diabetes eller av annan anledning behöver en hund som hjälp.

En ledarhund som är i tjänst har en särskild sele med handtag på sig och får inte störas. Detta beror på att den måste vara koncentrerad på sitt arbete med att guida sin husse eller matte. För att göra det extra tydligt kan en tygpåse med tryck där det står att hunden inte får klappas vara en bra idé. Förutom att hundar används som blindhundar finns det nu också hundar som jobbar som terapihundar. Det finns olika former av utbildningar för att bli terapihund beroende på vilken inriktning man vill att hunden ska ha.

Hund med leksak

En terapihund kan till exempel jobba som en besökshund på ett äldreboende, där den får hålla de äldre sällskap samt utföra enklare aktiviteter som att hämta bollar. Hundar kan även utbildas till att bli skolhundar, eller så kallade läshundar. Det innebär att de får hjälpa barn med lässvårigheter eller dyslexi genom att lyssna på dem när de läser. Forskning har visat att det gör barnen lugnare och får dem att koncentrera sig bättre.

Långa utbildningar för hundar

Att utbilda en hund tar tid, kräver mycket tålamod och ställer krav på både hunden och föraren. Utbildningarna till terapihund eller vårdhund är ganska lika varandra, men för att bli vårdhund krävs att även ägaren har en utbildning inom vård. Alla hundar är inte heller lämpade för att vara terapi- eller vårdhundar utan måste alltid genomgå ett lämplighetstest först, tidigast vid ett års ålder. Det är också obligatoriskt att utföra praktik där hunden får vänja sig vid sin roll som terapihund.

Labradorer är vanliga ledarhundar

För att få bli polishund är kraven ännu högre. Av alla de hundar som utbildas är det endast några få som klarar alla tester som måste vara godkända. Redan när hunden är valp påbörjas träningen för att bli polishund och vid ungefär två års ålder är hunden redo att tas i tjänst.

Liksom för polishundar tar det även tid att utbilda ledarhundar, vilket gör att det kan bli en lång väntan på ledarhund. Från det att valpen föds till det att den är runt 14 månader gammal får den börja med att lära sig grundläggande lydnad hemma hos en fodervärd. Därefter Får den göra några tester där det avgörs om den är lämplig att fortsätta utbildas till att bli ledarhund. Anses hunden vara lämplig väntas några månaders träning innan den matchas ihop med sin blivande förare och ett förhoppningsvis livslångt samarbete.